نام کاربری :
کلمه عبور :
  عضویت در سایت
  بازیابی کلمه عبور
 
   
وصیتنامه شهید مصطفی شهیدزاده
وصیتنامه شهید مصطفی شهیدزاده
خدایا هر بار که بتو توسل جستم پس از مدتی خود را در ورطه نابودی دیدم  و تو مرا نجات دادی  ولی الان با وجود اینکه خود را در ورطه می بینم ، میدانم که از آن   رورطه بیرون آمدن محال است ولی فضلت و به کرمت وبه خودت  امیداورم. می دانم که بنده ات راتنها نمی گذارم ولی خدایا این لیاقت را درخود نمی بینم  و اگر نجات نیابم مقصر را خود می دانم که  لیاقت فضل نو را نداشتم و گرنه تو بزرگ  تو با فضیلتی تو رخمانی وتورحیمی ،
نگارنده : fatehan1 در 1393/2/28 11:7:9

آیتم های 118 تا 130 از 726