نام کاربری :
کلمه عبور :
  عضویت در سایت
  بازیابی کلمه عبور
 
   
اسلام هراسی ،ابزار انتخاباتی احزاب سیاسی اروپا
چند سالی است که اسلام هراسی و تهدید به از بین بردن پدیده های اسلامی در اروپا یکی از مهمترین ابزار تبلیغات انتخاباتی احزاب سیاسی شده است . شرایط کنونی منطقه خاورمیانه نیز بگونه ای زمینه را برای جولان آنان فراهم کرد. اگر چه برخی از این احزاب توانسته اند با اسلام هراسی به کرسی های پارلمانی دست پیدا کنند ، اما در اقلیت جامعه اروپا و افکار عمومی مردم قرار دارند.

چند سالی است که اسلام هراسی و تهدید به از بین بردن پدیده های اسلامی در اروپا یکی از مهمترین ابزار تبلیغات انتخاباتی احزاب سیاسی شده است .  شرایط کنونی منطقه خاورمیانه نیز بگونه ای زمینه را برای  جولان آنان فراهم کرد. این را باید گفت که اگر چه برخی از این احزاب توانسته اند با اسلام هراسی به کرسی های پارلمانی دست پیدا کنند ، اما در اقلیت جامعه اروپا و افکار عمومی مردم قرار دارند. ویژگی های مشترک این احزاب عبارت است از :‌
 
تمامی این احزاب دارای رویکرد نژادپرستانه هستند.فاشیستی بودن این احزاب برای تمامی افکار عمومی اروپا نفرت انگیز شده است.مردم اروپا اعتقاد واقعی به این احزاب ندارند.بیشتر این احزاب توسط نازی های سابق بنیانگذاری شده است یا اعضای موسس آن اعتقاد شدید به بازگشت نازی ها دارند. مخالفت با ساخت مساجد و مراکز اسلامی از مهمترین رویکرد این احزاب است .
 
جلوگیری از مهاجرت مسلمانان به اروپا ، ممانعت از پوشش اسلامی در مراکز و دانشگاهها  و مکان های عمومی ، بسته شدن و تخریب مساجد و جلوگیری از پخش اذان و حمله به مساجد و مراکز اسلامی از مهمترین نمونه هایی است که این احزاب در وعده های انتخاباتی خود به آن اشاره می کنند . البته همین شعارهای انتخاباتی نیز زمینه  و فضا را برای تندروها فراهم و آنان را تحریک می کند تا اینگونه شعارها را اجرایی کنند. شرایط منطقه ای که خود غرب در ایجاد و پیدایش آن نقش مهمی دارد از دلایلی دیگری است که به افزایش چنین نمونه هایی می انجامد.
 
در آمریکا نیز تبلیغات ریاست جمهوری و شعارهای ترامپ موجی از نفرت را در میان جامعه آمریکایی نسبت به جامعه مسلمان ایجاد کرده است تا آنجا که رسانه های آمریکایی نسبت به این شعارها و نفرت پراکنی هشدار دادند. این موضوع بعد از حادثه یازدهم سپتامبر ٢٠٠١ بشدت گسترش یافت.  برجسته ترین احزاب اروپا که در لیست ١٠ را تشکیل داده اند همه دارای یک نقشه راه و شعار انتخاباتی هستند که مهمترین آن مخالفت با مهاجرت مسلمانان به اروپا ، نابودی پدیده های اسلامی و منع آزادی دینی برای جامعه مسلمان اروپا است که در زیر به آن اشاره می شود :‌
 
حزب مجارستانی "‌جنبش برتر مجارستان"
 این حزب که در سال ٢٠٠٣ راه اندازی شد یک حزب تندرو  و مخالف مهاجرت مسلمانان و نژادپرست است که آمار آنان به ١٢٠ هزار نفر می رشد. این حزب در سال ٢٠٠٦ تنها ٢ درصد آرا پارلمان را در اختیار داشت اما حملات تروریستی اروپا سب شد تا به ١٦ درصد برسد. در سال ٢٠١٤ توانست سومین حزب مجارستانی در پارلمان باشد.
 
جبهه ملی فرانسه
 این حزب در سال ١٩٧١ تاسیس شد و پیشینه زیادی در مخالفت با ساخت مساجد در فرانسه دارد . از دیدگاه این حزب ، نمازخواندن مسلمانان در مکان های عمومی به اشغالگری نازی ها شبیه است و باید با آن مقابله کرد. این حزب در شعارهای انتخاباتی خود وعده داده است تا مساجد تحت نظارت بیشتری قرار گیرد.
 
حزب صبح طلایی یونان
 حزب راستگرای یونانی که نژادپرست و ملی گراست و از نازی ها و چهره های نازیسم حمایت می کند در رسانه های یونانی به نو نازی ها معروف شده اند .
 
دموکرات های سوئد
 این حزب در سال ١٩٨٨ تاسیس شد و سیاست های فاشیستی را در پیش گرفت و به برتری نژادی سفید اعتقاد دارد . اعضای این حزب مخالف فعالیت مراکز اسلامی و مساجد در اروپا هستند .
 
حزب ملی دموکراتیک آلمان
 دولت آلمان این حزب را محدود کرده است اما با این حال این حزب براساس ماهیت نازی و فاشیستی فعالیت می کند . این حزب از احزابی است که بشدت به بازگشت نازی اعتقاد دارد . شعارهای این حزب نژادپرستانه و علیه مسلمانان و دیگر ادیان الهی است .
 
حزب فنلاندی ها
 این حزب در سال ١٩٩٥ راه اندازی شد . این حزب در برخی از برهه های زمانی چپگرا ، زمانی راستگرا و زمانی هم میانه رو بوده است .  رسانه های فنلاند این حزب را مخالف شدید اسلام می دانند.
 
حزب مردم دانمارک
 این حزب هم در سال ١٩٩٥ راه اندازی شد و ٢٢ کرسی در پارلمان دانمارک و ٤ کرسی در پارلمان اروپا دارد . این حزب با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالف است . به برتری نژادی و فاشیسم اعتقادی شدید دارد.
 
انجمن شمال – ایتالیا
 انجمن سیاسی است  که با مهاجرت مسلمانان و دیگر ادیان مانند یهود و .. به اروپا مخالف است و ١٨ کرسی در پارلمان اروپا دارد.
 
حزب هجوم بلغارستان
 رئیس این حزب که در سال ٢٠٠٥ تاسیس شد در یکی از شبکه های تلویزیونی برنامه ای را با عنوان حمله (Attack) مدیریت می کند. در این برنامه مساجد مهمترین خطر معرفی می شود.
 
حزب آزادی اتریش
 این حزب که توسط نازی های سابق تاسیس شد مخالف سرسخت مهاجرت مسلمانان  و احداث مساجد است .


نگارنده : fatehan02 در 1395/6/14 12:54:43


نظرات :