نام کاربری :
کلمه عبور :
  عضویت در سایت
  بازیابی کلمه عبور
 
   

ردیف

تاریخ عملیات

عملیات

منطقه عملیات

1

آذرماه 1359

مروارید

خلیج فارس

2

1363

جنگ نفتکش ها

جزیره خارک

3

1366/7/16

 جنگ ايران و آمريكا در خليج فارس

 خلیج فارس